Zoals de meesten voelen, zitten we in rustiger vaarwater dan voorheen en je merkt dat je op jezelf wordt teruggeworpen….Je trekt je meer terug of je lichaam zorgt er wel voor dat je tijd met jezelf doorbrengt door lichamelijke & emotionele klachten. Het is wel zo dat veel mensen ernstig ziek worden en zelfs sneller sterven. Kijk maar om je heen. Iedereen heeft een dezer dagen wel een ziekenwagen zien rijden of gehoord dat er wat ernstigs met andere mensen is gebeurd of men heeft een ziekenhuis of dokter bezocht.

Het lichaam is op en kan (nog)niet goed met de hoge trillingen resoneren. Collectief gezien wordt het ernstig als we uit angst blijven leven en dat zorgt voor nog meer lichamelijke kwaaltjes vooral rond en in hart en buik.

Wat wel opvalt is dat je kinderen sterker ziet worden en dat de meesten energie hebben voor 10. Dat is de afgelopen maanden anders geweest.
Er komen spirituele leraren op scholen die de kinderen bewuster in het leven laten staan. Dus heeft je kind een andere leraar of vindt er een verschuiving op school plaats, ga er vanuit dat er een verandering in positieve zin gaat plaatsvinden op de school. Deze leraren zijn klaar (vaak onbewust) om de kinderen een helpende hand te bieden en ze spiritueel te onderwijzen.

Het collectief innerlijk zuiveringsproces is rond februari (aardse tijd) afgerond. Nu moeten we er nog naar gaan handelen dat we kunnen manifesteren wat we willen (zowel positief als negatief). Nogmaals, het universum kan namelijk geen positieve of negatieve gedachten scheiden, dus je krijgt onvoorwaardelijkheid.

Dat maakt dat er toch verschillende groepen ontstaan die het aardse leven niet (meer) aankunnen en ernstig energie tekort krijgen. Het komend jaar wordt daarom een energetisch energieoorlogje omdat de meeste mensen nog niet goed weten hoe het werkt in de energiewereld.
Het beste is om de harmonie in je hart terug te vinden en vanuit het hart te gaan leven, wat een ander of anderen ook van je willen of zeggen….
Het hart is een weldenkend, voelend kanaaltje dat is aangesloten op een hoger bewustzijn. Jouw hart resoneert met de Bron ten alle tijden. De sleutel die je moet vinden is echter moeilijker geworden omdat gedachten, stress, lichamelijke klachten en frustraties in de weg zijn gaan zitten en ruis zijn gaan vertonen. Jouw hart kan niet altijd meer liefdevol vibreren met jou.


Als je in harmonie met het hart komt zal je eerst woede, frustratie en veel pijn ervaren. Deze laag is in je hartje vast gaan zitten en moet geheeld worden. In deze fase zitten de meeste mensen nu. Kleine conflicten in familiesfeer en werksfeer moeten even gebeuren om de energie te zuiveren. Je lucht letterlijk je hart! Til er niet te zwaar aan, wat is gezegd is gezegd….
Je ervaart dat anderen je ook niet gelukkig kunnen maken en dat als een ander je heeft gekwetst dat jij dat zelf hebt laten gebeuren. Alleen jij kan je hart helen, laat het maar toe en heel je hart door ook toe te laten dat je even boos op een ander mag zijn…. Door te herkennen zal je hart gaan helen en steeds beter gaan resoneren met het hart van het Universum. Het helingseffect is goed te voelen omdat je vreugde gaat voelen in het dagelijkse leven, ondanks dat je energie nog niet in balans is. De harmonie zorgt ervoor dat je tijd aan jezelf gaat besteden, aan wat je vanuit je hart wilt en dat gaat leven vanuit het hart. Daar starten we collectief na februari mee. De lichtwerkers onder ons lopen al een stapje voor en zullen afgelopen maanden deze fase al ervaren hebben…. Ze staan op de weg om je een helpende hand te bieden.

Het zal onwennig zijn om met je hart in harmonie te zijn maar de eerste stap naar heling heb je gemaakt of ga je nu maken Als jij eenmaal weer beter bent verbonden met je hart, zal je hart als toverhart werken en gaan ‘connecten’ met andere harten die ook meer vrij en onvoorwaardelijk fungeren. Het zuiveringsproces wordt afgerond en we gaan ‘herinneren’ hoe we in harmonie met het hart kunnen leven….Ook in de maatschappij zie je dat de chaos wordt aangepakt en dat men er alles aan doet het op een andere manier te laten stromen. Als dat nu geen goed nieuws is. Collectief, massaal en samen zijn we op weg naar harmonie zodat het hart van het Universum steeds liefdevoller kan resoneren.

Liefs Annemarie