Blog: De transformatie in.....Er is een deel van ons ‘gestorven’ en collectief geeft dat een intens gevoel, wat ieder anders ervaart. Anderzijds is er een ontwaakpunt: verbroedering en liefde zorgen voor een eenheidsgevoel.
Dit moment kan een keerpunt zijn waardoor we vrede in anderen durven ontmoeten, zonder (voor)oordeel. Een blik van pure herkenning.

We beginnen aan ons proces ‘herontwaken’. 
Liefde zal niet alles overwinnen, maar geeft wel een vrediger gevoel in de momenten waar onrust heerst. 
Samen in verbondenheid zijn we onoverwinnelijk. 

We ‘dragen’ de mensen die het gevoel hebben dat ze ‘beroofd’ zijn. 
Laten we ‘vereend’ op weg gaan. Pak elkaars hand zodat we met liefde kunnen ‘voeden’. 
Zo EREN we elkaar en zien we het NIEUWE LICHT. 
Vrede is sterker dan oorlog en strijd en verlicht de collectieve lasten… 
Iedere liefdevolle gedachte TELT en HEELT…. 
In liefde,
Annemarie