Artikel Annemarie Sips in ParaVisie jan. 2016

Na 34 jaar vooruitschuiven vond het universum mijn excuses welletjes. Het stuurde iemand op mij af die vroeg of ik samen met hem een roman wilde schrijven. Het zou een mengsel van Vijftig Tinten Grijs en inspecteur de Cock gaan worden. Met rode oortjes zei ik ‘ja’....