PRIVACY VERKLARING Annemarie Sips / Life and

PRIVACY VERKLARING Annemarie Sips / Life and Work

Annemarie Sips / Life and Work gevestigd en kantoorhoudende te Noordhoek (4759Ac) aan de Witte Weideweg 6, hierna te noemen “A nnemarie Sips / Life and Work ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. A nnemarie Sips / Life and Work verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert A nnemarie Sips / Life and Work u over de manier waarop Annemarie Sips / Life and Work uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door A nnemarie Sips / Life and Work worden aangeboden op A nnemarie Sips.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Annemarie Sips / Life and Work gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.
Annemarie Sips / Life and Work past wat u op A nnemarie Sips ziet aan op uw interesses.
Annemarie Sips / Life and Work gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Annemarie Sips / Life and Work verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens.
Door middel van het bezoeken van A nnemarie Sips, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.
Annemarie Sips / Life and Work gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen.
Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.
Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Annemarie Sips / Life and Work .

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft A nnemarie Sips / Life and Work uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig.
Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. A nnemarie Sips / Life and Work verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op Annemarie Sips bij een externe verkoper bestelt, geeft Annemarie Sips / Life and Work uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Annemarie Sips / Life and Work dat doet.

4. Uw account

In uw account op Annemarie Sips slaat Annemarie Sips / Life and Work onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Annemarie Sips / Life and Work registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Annemarie Sips / Life and Work gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Annemarie Sips / Life and Work heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven.
De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Annemarie Sips / Life and Work samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen.
Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Annemarie Sips / Life and Work meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via

https://lifeandwork.activehosted.com/unsubscribe_result/1/11/7b61d153618ff6d088eff54379d0624d/0/211/243.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Annemarie Sips / Life and Work over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Annemarie Sips / Life and Work bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt A nnemarie Sips / Life and Work om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan A nnemarie Sips houdt Annemarie Sips / Life and Work uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Annemarie Sips / Life and Work haar aanbod aan u daarop aanpassen. Annemarie Sips / Life and Work gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.annemariesips.nl meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

10. Verbetering van diensten A nnemarie Sips / Life and Work

Annemarie Sips / Life and Work kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor Annemarie Sips / Life and Work uitvoeren, geeft Annemarie Sips / Life and Work uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Annemarie Sips / Life and Work gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt A nnemarie Sips / Life and Work uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Annemarie Sips / Life and Work uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

12. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan A nnemarie Sips / Life and Work uw kredietwaardigheid toetsen. A nnemarie Sips / Life and Work kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden.
Voor dat onderzoek kan Annemarie Sips / Life and Work uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

13. Kopen bij externe verkopers

Op Annemarie Sips bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. A ls u producten van een externe verkoper op A nnemarie Sips, kun u contact met die externe verkoper opnemen via 06 24473100 . Annemarie Sips / Life and Work slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op Annemarie Sips te kunnen verbeteren.

14. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze

gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten.
Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Annemarie Sips / Life and Work deze gegevens net zoals die van andere klanten van Annemarie Sips / Life and Work .

15. Social media

Op sommige plekken op A nnemarie Sips, kunt u met uw social media-account inloggen.
Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account.
Annemarie Sips / Life and Work krijgt geen toegang tot uw social media-account.

16. Andere doeleinden

Tot slot kan Annemarie Sips / Life and Work uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Annemarie Sips / Life and Work geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door A nnemarie Sips / Life and Work voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Annemarie Sips / Life and Work een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) A nnemarie Sips / Life and Work op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Annemarie Sips / Life and Work maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Annemarie Sips / Life and Work ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@annemariesips.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat A nnemarie Sips / Life and Work tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies.
Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard.
Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd.
Sommige functies op Annemarie Sips werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Annemarie Sips / Life and Work

1. Annemarie Sips / Life and Work heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Annemarie Sips / Life and Work verwerkt ten behoeve van Annemarie Sips.
Annemarie Sips / Life and Work accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Annemarie Sips / Life and Work bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Annemarie Sips, tenzij A nnemarie Sips / Life and Work op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Annemarie Sips / Life and Work behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via A nnemarie Sips bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Annemarie Sips gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Annemarie Sips in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-05-2018.