PRIVACY VERKLARING Annemarie Sips / Lichtkracht coach

Annemarie Sips / Lichtkracht coach gevestigd en kantoorhoudende te Zevenbergen (4761ND) aan de Etersem 35, hierna te noemen “Annemarie Sips / Lichtkracht coach ” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Annemarie Sips / Lichtkracht coach

verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Annemarie Sips / Lichtkracht coach u over de manier waarop Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Annemarie Sips / Lichtkracht coach worden aangeboden op Lichtkracht coach.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Annemarie Sips / Lichtkracht coach gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Annemarie Sips / Lichtkracht coach past wat u op Annemarie Sips ziet aan op uw interesses. Annemarie Sips / Lichtkracht coach gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Annemarie Sips / Lichtkracht coach verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Lichtkracht coach, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Annemarie Sips / Lichtkracht coach gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Annemarie Sips / Lichtkracht coach.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Annemarie Sips / Lichtkracht coach verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op Lichtkracht coach bij een externe verkoper bestelt, geeft Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Annemarie Sips / Lichtkracht coach dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op Lichtkracht coach slaat Annemarie Sips / Lichtkracht coach onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
 5. Klantenservice
  U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Soms maakt Annemarie Sips / Lichtkracht coach gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 6. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Annemarie Sips / Lichtkracht coach
  heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Annemarie Sips
  / Lichtkracht coach samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name
  eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven
  van Annemarie Sips / Lichtkracht coach meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via https://lifeandwork.activehosted.com/unsubscribe_result/1/11/7b61d153618ff6d088eff54379d0624d/0/211/243.
 7. Klant beoordeling
  Bij het schrijven van een klant beoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Annemarie Sips / Lichtkracht coach over uw klant beoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Annemarie Sips / Lichtkracht coach bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 8. Prijsvragen
  Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Annemarie Sips / Lichtkracht coach om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 9. Persoonlijk winkelenOp basis van uw eerdere bezoeken aan Lichtkracht coach houdt Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Annemarie Sips / Lichtkracht coach haar aanbod aan u daarop aanpassen. Annemarie Sips / Lichtkracht coach gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.annemariesips.nl meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 10. Verbetering van diensten Annemarie Sips / Lichtkracht coach
  Annemarie Sips / Lichtkracht coach kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Annemarie Sips / Lichtkracht coach uitvoeren, geeft Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Annemarie Sips / Lichtkracht coach gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 12. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw kredietwaardigheid toetsen. Annemarie Sips / Lichtkracht coach kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 13. Kopen bij externe verkopers
  Op Lichtkracht coach bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op Lichtkracht coach, kun u contact met die externe verkoper opnemen via 06 24473100 . Annemarie Sips / Lichtkracht coach slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op Lichtkracht coach te kunnen verbeteren.
 14. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Annemarie Sips / Lichtkracht coach deze gegevens net zoals die van andere klanten van Annemarie Sips / Lichtkracht coach.
 15. Social media
  Op sommige plekken op Lichtkracht coach, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Annemarie Sips / Lichtkracht coach krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 16. Andere doeleinden
  Tot slot kan Annemarie Sips / Lichtkracht coach uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Annemarie Sips / Lichtkracht coach geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Annemarie Sips / Lichtkracht coach voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Annemarie Sips / Lichtkracht coach een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Annemarie Sips / Lichtkracht coach op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Annemarie Sips / Lichtkracht coach maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Annemarie Sips / Lichtkracht coach ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@annemariesips.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Annemarie Sips / Lichtkracht coach tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Lichtkracht coach werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Annemarie Sips / Lichtkracht coach

1. Annemarie Sips / Lichtkracht coach heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw Lichtkracht coach. Lichtkracht coach verwerkt ten behoeve van Annemarie Sips. Annemarie Sips / Lichtkracht coach accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Annemarie Sips / Lichtkracht coach bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Lichtkracht coach, tenzij Annemarie Sips / Lichtkracht coach op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Annemarie Sips / Lichtkracht coach behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Lichtkracht coach bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Lichtkracht coach gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Lichtkracht coach in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 4-11-2021.