Het hartritme van het universum

Er is weer een jaar om op aarde waarin veel is gebeurd op energetisch niveau. We krijgen dit jaar te maken met een groot collectief proces: leven vanuit het hart en dat zal niet makkelijk zijn. De energetische druk is hoog en zo ontzettend voelbaar dat de meeste mensen en zelfs kinderen last hebben van allerlei kwaaltjes. De gevoelige mens zal last hebben van hormonen(problemen) en het zenuwstelsel en de denkende en voelende mens zal last hebben van knie, heup en rugproblemen. Veel mensen worden in deze periode ziek, het lichaam ruimt op.
Het is een tijd om even tot rust te komen en alles wat je versneld en even doet op een slakken tempo te doen. Luister naar wat je lichaam je zegt en ga niet over die grenzen heen, nergens voor nodig. Het helpt je niets. De frequenties worden nog hoger opgevoerd en de beweging van het leven wordt een stuk sneller tenzij jij je eigen tempo gaat bepalen. Als jij bewust rustig en in balans het dagelijkse leven doorloopt, zal je een voorbeeld zijn voor anderen, dan raak je de ander aan om het ook zo te doen…..

Geld is voor velen het leefmiddel op aarde, de positieve geldstroom is van belang voor groei anders krijg je stagnatie en dat is wat er nu gebeurt. Uit angst worden er nog allerlei uitwegen gezocht maar het gaat erom om de chaos even de chaos te laten en van daaruit weer verder te gaan vanuit liefde, de Angststroom is genoeg opgevoerd vanuit de media, maar is het waar? 
Leef vanuit je eigen hart en vanuit je eigen visie. Draai je visie bij als dat nodig is maar altijd vanuit de liefde. Als wij op aarde nog een leefbare planeet willen maken, zullen we collectief de angst om mogen gaan zetten vanuit liefde zodat wij het voorbeeld gaan geven hoe het is om uit liefde te (gaan) leven. Ook keuzes maak je vanuit je hart en je zal zien dat dit jaar heel vele relaties gaan sneuvelen, veel mensen hun ware tegenkomen en dat liefde opspeelt in alle hoeken. Liefde wordt vaak verward met aandacht. De verwarring komt omdat men niet geleerd heeft lief te hebben, toch is dit een herinnering die huist in ieders hart.

Er is ook goed nieuws!
Jouw hart is verbonden met HET grote kloppend hart van het universum. Zorg dat het ritme meedeint op Het grote hart, door bewust NU er te zijn en te leven. Het universum dragen wij allen en collectief bepalen wij het hartritme van het universum. Het universum is onvoorwaardelijk en geeft ons precies wat wij collectief zien willen… dus nogmaals leef uit liefde, handel uit liefde en geef Liefde aan je eigen hart. Misschien lijkt het dat je een ander hart moet kwetsen of pijn doen. Dat kan niet want ieder draagt zorg voor zijn eigen hart en een liefdevol hart laat zich niet (meer) kwetsen, dat is vervuld van liefde…..Steek je hand in eigen boezem en verlicht je eigen hart zodat het hart van de aarde, collectief het Hart van het universum liefdevol in beweging zet. Doe je mee?


Liefs Annemarie

©27 december 2008